14 Aug 2012

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႏွင့္ ကာယဗလအေပၚ သူ႔အျမင္

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႏွင့္ ကာယဗလအေပၚ သူ႔အျမင္

Post written by Aung Aung (aungaung.aung24@gmail.com)
သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ လွည္းသမား တဦး၏ သားျဖစ္သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕အနီး ႐ြာတ႐ြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ ထို႐ြာမွာ ျမန္မာမင္း အဆက္ဆက္တုိ႕၏ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာ ပဲခူးနယ္ စပ္ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ႐ုိးရာဓေလ့ အတုိင္း ငယ္စဥ္က မိမိဖြားရာ ဇာတိရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မႏၲေလး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဆက္လက္ ပညာ သင္ယူခဲ့၏။ ထုိအခါ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႕က ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ ျမန္မာဘုရင္ကို နန္းခ်သည့္ အေရးအခင္း၌ ကုိယ္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စာပုံႏွိပ္စက္ တခု၌ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ လာခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဆရာလြန္းဟု တြင္သည္။ ထုိအမည္မွာ မူလ အမည္ကုိ အနည္းငယ္ လႊဲေျပာင္းထားေသာ အမည္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႕၌ အမည္ေရွ႕တြင္ ေမာင္၊ ကို၊ ဦး၊ ဆရာ စေသာ ဂုဏဝုဒိၶကို ေဖာ္ျပသည့္ အေလ့အထ မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငယ္စဥ္က ေမာင္လြန္း၊ လူပ်ဳိ႐ြယ္၌ ကိုလြန္း၊ အသက္ႀကီးေသာ အခါ ဦးလြန္း၊ ဟူ၍ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာလြန္း အေၾကာင္းကို ေရးသားရာ၌ ထိုအမည္သည္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အမည္ဟု သိလြယ္ေအာင္ ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဆရာလြန္းသည္ ျပဇာတ္မ်ားကို ေရးသည္။ သူေရးေသာ ျပဇာတ္မ်ားမွာ ပုဒ္ေရ ၈ဝ ခန္႕ ရွိသည္။

ဆရာလြန္းသည္ နေဘထပ္ ကာရံမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာသီကုံး ေရးသားရာ၌ အလြန္ သြက္သြက္လက္လက္ ေရးသားတတ္သည္ ျဖစ္ရကား၊ ယင္းအရည္အခ်င္းသည္ သူသတင္းစာ ေလာကထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ရာ၌ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေလသည္။ သတင္းစာ လုပ္ငန္းထဲသို႕ ဝင္လာ ခါစ၌ ေမာ္လၿမဳိင္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာတြင္ ပထမ ေဆာင္႐ြက္သည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာမီ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထုတ္ေဝေသာ သူရိယ သတင္းစာတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စား လာေလသည္။ သခင္ ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အဂၤလိပ္စာကို သင္ယူခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ တသက္ပန္လုံး ျမန္မာ အဂၢိရတ္ပညာကို ထထြ႔ြကြ႔ြက လုိက္စားခဲ့သည္။ သူရိယ သတင္းစာသည္ ျမန္မာ သတင္းစာတုိ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေရးအသား တုိ႕ကို ပထမဦးဆုံး ေရးသားေသာ သတင္းစာ ျဖစ္သည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႏွင့္ ေရးေဘာ္ ေရးဘက္တုိ႕သည္ ထိုစဥ္က ဟုမၼ႐ူး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းကို သတင္းစာထဲ၌ ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိရာ ယင္းသို႕ ေဆြးေႏြးသည္ကို သေဘာတူ၍ ႀကိဳဆုိသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႕၏ အျပဳအမူကို ခုံမင္၍ ျမန္မာ့ အမည္ေရွ႕တြင္ ‘မစၥတာ’ ဟု ေခါင္းတပ္ေသာ သူတုိ႕ကို သေရာ္ေသာ အားျဖင့္ ထုိေခတ္က ေက်ာ္ၾကားေသာ ျမန္မာ ဝတၴဳတပုဒ္၌ ပါေသာ အမည္ တခုကို ယူ၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ‘မစၥတာ ေမာင္မႈိင္း’ ဟု ကေလာင္ အမည္ေပးသည္။

သူရိယ သတင္းစာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္းဝယ္ ျမန္မာတုိ႕သည္ အတိတ္၌ ဇာတိဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ ခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ သတိရၾက ေစျခင္းငွာ ‘ဋီကာ’ အဖြဲ႕မ်ားကို ေရးသားသည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာစာေပမ်ား ကိုလည္း ျပဳစုသည္။ ထုိအေရးအသားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက အေရးယူျခင္း မျပဳေသာ္ ျငားလည္း ထိုအေရးအသားတုိ႕သည္ အျခား တပါးေသာ သူတုိ႕က တုိက္႐ုိက္ ေရးသားေသာ အေရးအသားမ်ားထက္ ပို၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ တုိ႕ကို ျဖန္႕ခ်ီရာ၌ အဆင့္အတန္း ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ထိေရာက္သည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ထိုေခတ္က ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ကိုယ္က်ဳိးရွာ၍ အရည္အခ်င္း မျပည့္မဝႏွင့္ ေပ်ာ့ညံ့ညံ့ အလုပ္ လုပ္သည္ကိုလည္း ႐ႈတ္ခ် ေဝဖန္ေလ့ ရွိသည္။

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီ အသစ္ တပါတီ အေနျဖင့္ ထင္ရွားလာေသာ တုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး ကို သူ၏ ၾသဇာ တိကၠမႏွင့္ ဝင္ေရာက္ အားေပး ကူညီရာ၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ နာယက ျဖစ္လာေလသည္။ ထိုအခါ တုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး တုိ႕၏ ဓေလ့ကို လုိက္၍ မိမိကုိယ္ သခင္ နာမည္ ခံယူသည္။ ဤသည္တြင္ ကြယ္လြန္သည္ အထိ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ တုိ႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံး၌ ေဆာင္႐ြက္ေသာအခါ ေနာင္အခါတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၾကမည့္ ေခတ္လူငယ္မ်ားကို အၾကံဥာဏ္တုိ႕ႏွင့္ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳရာ ထိုလူငယ္ တသိုက္တြင္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကို ၿဗိတိသွ်တုိ႕ႏွင့္ ေစ့စပ္ ရေအာင္ ယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဦးႏု တုိ႕ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္တုိ႕ သိမ္းပိုက္စဥ္က သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ဝန္ႀကီး အဆင့္အတန္း ရွိေသာ ရာထူး ဌာနႏၩရ တခု၌ ေခတၲ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ႀကီးၿပီးေသာ အခါ ထုိရာထူးမွ ထြက္၍ အၿငိမ္းစား ေနထုိင္သည္။

ျမန္မာ စာေပကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအား အလကၤာေက်ာ္စြာဘြဲ႕ကို အပ္ႏွင္းသည္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ကမာၻ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ဝင္ တဦးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ စတာလင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရသည္။ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အခ်ဳပ္အခ်ယ္ ျပဳမည့္ ရာထူး ဌာနႏၩရ တို႕ကုိ ျငင္းပယ္၍ တသက္ပန္လုံး ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အက်ဳိးငွာသာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ေလသည္။

ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဆိုသည္႔ အမည္ကို ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးကပင္ သိပါသည္။ဆရာၾကီးသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ၿပင္းထန္သူ ၿဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိၾကေစဖို႕ စာေပၿဖင္႔လံႈ႔ေဆာ္ခဲ႔သည္သာမက ႏႈတ္ၿဖင္႔လည္း ၿမြက္ၾကားခဲ႔သည္႔ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ အၿပည္႔ရွိသည္႔ အေလ်ာက္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕အယူ အဆမ်ားတြင္တိမ္းပါး ခြ်တ္ေခ်ာ္ သြားသည္ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆေကာင္း ယူဆၾကလိမ္႔မည္။ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ဆရာၾကီး၏ ကာယဗလ အားကစား အေပၚ ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ေစတနာ ကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါသည္။ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းတြင္ အၿခားေသာ ေရွးလူၾကီး မ်ားလို တစ္ယူသန္စိတ္မရွိေပ။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာၿဖင္႔ ေၿပာၿပႏိုင္ပါက ၿပန္လည္ၿငင္းဆန္ၿခင္းမၿပဳပဲ မိမိမွားလ်င္မွားေၾကာင္း ၀န္ခံရန္ ၀န္မေလးတတ္ေပ။

တစ္ခါ က အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ကာယဗလဖခင္ၾကီး ဦးရွိန္၊ ဦးေဇာ္၀ိတ္၊ ေၿခလ်င္ဦးအုန္းခင္၊ ဆရာသိန္းေဖၿမင္႕၊ႏွင္႕လူငယ္တစ္စု တို႕ကို မင္းတို႔ေတြရဲ႕ ကာယဗလ ေလ႔က်င္႔မႈက ဘာေတြအက်ိဳးရွိလာ မလဲ။ ဘာေကာင္းသလဲ။ ခုလို စက္ေသနတ္ေတြ ၊အေၿမာက္ေတြနဲ႕ ဒို႕ႏိုင္ငံကို တိုင္းတစ္ပါးသားေတြခ်ယ္ လွယ္ေနခ်ိန္မွာ မင္းတို႕ ကာယဗလေတြ တိုးတက္ေနလို႔ ဘာမွ မထူးပါဘူးကြာ၊ မင္းတို႔ ၾကည္႔ရတာ ေမ်ာက္ေတြ လို ပဲ လက္ေၿမွာက္လိုက္ လက္ခ်လိုက္ႏွင္႔ဟု ေၿပာရာ ကာယဗလ ဦးရွိန္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာၿဖင္႔ရွင္းၿပ လိုက္သာ အခါ ဆရာၾကီးက ခ်က္ခ်င္း လက္ခံ ခဲ႕သည္။ ဆရာၾကီး က အထက္ပါ အတိုင္း ေၿပာၾကားသည္႔အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူငယ္မ်ားက ကာယဗလ ေလ႔က်င္႔သူ မ်ားကို ႏွိမ္ခ်ရာ ေရာက္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ကာယဗလအားကစားကို ပယ္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ထင္ၿမင္ၾကသည္။ ထို႕သို႕ထင္ၿမင္ ယူဆမိပါက မွားလိမ္႔ မည္ၿဖစ္သည္။

စင္စစ္ဆရာၾကီးသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ၿပင္းထန္သည္႔အတြက္ ၿမန္မာ ႏီုင္ငံကို သူက်ြွန္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ေစ ခ်င္သည္႔အတြက္ ခြန္အားဗလ ထက္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္က အေရးၾကီး ေၾကာင္းကို ရည္၇ြယ္ၿပီးေၿပာ လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ခြန္အားဗလ မည္မွ်ပင္ သန္မာေစကာမႈ မ်ိဳးခ်စ္သတၱိမရွိပါက နယ္ခ်ဲ႕ကို တိုက္ထုတ္ဖို႕တြင္ မၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာ ေပါက္၍ ေၿပာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ကာယဗလ အေပၚထားရွိသည္႔ အၿမင္မွာ —- ကာယဗလ က အခုလိုသူ႕ကြ်န္ဘ၀မွာ အေရးမၾကီးေၾကာင္း လက္နက္ေတြ ၊ အေၿမာက္ေတြေပါတဲ႔ အခုလိုေခတ္မွာ ခြန္အားဗလ ၾကီးမားေနလို႔လည္း အလကားပဲ၊ ဥာဏဗလ ကသာၿပီး အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ အား (၅)ပါးတြင္ ကာယဗလသည္ ဓားမ ေနာက္ပိတ္ ေခြးအားၿဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္.။ အထက္ပါ စကားသည္ ကာယဗလ အားကစားကို၀ါသနာၾကီးသူတို႔အတြက္ေတာ႔ တကယ္႔ကို ထိုအခ်ိ္န္က အမ်က္ထြက္ေစမည္႔ စကားၿဖစ္သည္႕။ သို႔ေသာ္ ဆရာၾကီး ေၿပာသလိုပင္ ထိုေခတ္က အစစအရာရာ အားသာေနေသာ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ကို တိုက္ထုတ္ရာတြင္ ခြန္အားဗလ ထက္ ဥာဏ ဗလ ကအေရးၾကီးေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ႔ၾကသည္။ တကယ္ေတာ႔ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ကာယဗလ အားကစားကိုတမင္ႏွိမ္ခ် ေၿပာၿခင္းမဟုတ္သည္႔အၿပင္ အားေပးကူညီမႈမ်ားပင္ ၿပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ကာယဗလ အသင္းခ်ဳပ္က ၾကီးမႈးက်င္းပေသာ ကာယဗလ အေလးမ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင္႔ ကာယဗလ လုပ္ငနး္မ်ားတြင္ ထက္သန္စြာ ကူညီခဲ႔သည္။ ပဲခူး၊ ဘိုကေလး ၊သံုးခြ၊ စေသာၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ကာယဗလ ေဟာေၿပာပြဲမ်ား က်င္းပ ၿပဳလုပ္သည္႔အခါ ဆရာၾကီးသည္ ဦးရွိန္ တို႔ႏွင္႔အတူ လိုက္ပါ၍ ကာယဗလ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဟာေၿပာခဲ႔သည္။ ထို႔ၿပင္ ၿမန္မာၿပည္ ကာယဗလအဖြဲ႔တြင္ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ နာယက အၿဖစ္ေဆာင္၇ြက္ခဲ႔သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဆရာၾကီး၏ ကာယဗလ အားကစားအေပၚ ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ၿပင္းထန္လြန္းသၿဖင္႔ ခြန္အား ရႈေထာင္မွ ၾကည္႔လွ်င္ ကာယဗလ အေပၚ ဆရာၾကီး၏ အယူအဆတို႔သည္ မွားသည္ဟု ထင္ၿမင္ႏိုင္သည္။ အမွန္တြင္ ဆရာၾကီးသည္ ကာယဗလ လုပ္ငန္းကိုပစ္ပယ္ႏွိမ္႔ခ်သူ မဟုတ္ပဲကူညီအားေပးမႈပင္ၿပဳခဲ႔သူၿဖစ္သည္။ဆရာၾကီးသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္အသက္ (၈၉) ႏွစ္ရွိၿပီး ၂၃.၇.၂၀၁၁႕ဆိုလွ်င္ ဆရာၾကီး ကြယ္လြန္သည္မွာ(၄၇) ႏွစ္ ၿပည႔္ ခဲ႕ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပရင္း ဆရာၾကီး ၏ ကာယဗလ အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားအခ်ိဳ႕ကို တင္ၿပလိုက္ပါသည္။
က်မ္းကိုး
၁။ဆရာလြန္းအတၳဳပၸတိ(၁၉၇၄ ဆရာသိန္းေဖၿမင္႕)
၂။ၿမန္မာဗလႏွင္႔ကာယဗလဖခင္(ဒုတိယတြဲ)ေက်ာ္ၿမင္႕လြင္
တင္္္္္္္္္္္္ဆက္သူ    ။ေအာင္ေအာင္(aungaung.aung24@gmail.com)

No comments:

Post a Comment