13 Aug 2012

သခင္ခ်စ္ (၁)

သခင္ခ်စ္၏ အတၳဳပၸတၱိေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

သခင္ခ်စ္ကို အဖ ဦးႏြဲ႕၊ အမိ ေဒၚေအးခ်ဳိတုိ႕မွ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးတုိင္း သနပၸင္ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ (ေမြးဖြားေသာရက္စြဲ အတိအက် မသိရေပ။)

သနပၸင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္မွာပင္ နဂါးနီ ဦးထြန္းေရႊႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၌ တက္ၾကြစြာ စတင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၃၀၀ ရာျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ မတုိင္ခင္ ကာလအတြင္း ဆရာခ်စ္သည္ တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံးသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျပီး သခင္ခ်စ္ဟူေသာ အမည္ကုိ ခံယူခဲ့သည္။

ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ျမ ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟုိေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တြင္ သခင္ထြန္းေရႊ (နဂါးနီဆရာ ထြန္းေရႊ) ႏွင့္အတူ စည္းရုံးေရး ဌာန တြင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ စစ္ပညာသြားေရာက္ သင္ၾကား မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္တြင္ သမ၀ါယမ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္၍ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ အနစ္နာခံကာ ရွာေဖြ ေကြ်းေမြးခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္ခင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လက္၀ဲ(ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ လုိလားသူ)၊ လက္ယာ (ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္လုိလားသူ) ဒုတိယအဆင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးကုိ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ၾကီး၊ ရန္ကုန္
ဘေဆြ၊ သခင္တင္ျမ၊ ရဲေဘာ္ေဌး အစရွိသူမ်ား အပါအ၀င္။)

ျပည္တြင္းသုိ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ျပန္၀င္လာေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံတြင္ ပဲခူးျမိဳ႕အနီးရွိ စည္တီးရြာ၌ စစ္ပညာကုိ အေစာဆုံး ျပန္လည္သင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္း အဂၤလိပ္အစုိးရ မဆုတ္ခြာခင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား လက္နက္မခ်ခင္ အခ်ိန္မ်ားအထိ လက္နက္ကုိင္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္တုိက္ခုိက္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား စတင္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ ဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သခင္ျမ ႏွင့္အတူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံ ပါတီ (ေနာင္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ) တြင္ အေရးပါေသာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရေက်ာ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ မခင္သန္းညြန္႕ (ခ) အမာ (ခ) မခင္သန္း (ခ) မခ်စ္ေမႏွင့္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႕ကို ေတာ္လွန္ရန္ အတြက္ ဖ.တ.ပ.လ (ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အဖြဲ႕ကို စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦးအနက္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပါတီ၏ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိင္း(၄)၏ ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးတြင္ နံပါတ္ (၁၀) ေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သိမ္ျဖဴ- အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗ.က.ပ (သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေတာခုိခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဗ.က.ပ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ မ.ဆ.လ အစုိးရ၏ သစၥာခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ပဲခူးရုိးမ တေနရာတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည္။

သခင္ခ်စ္ႏွင့္ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္သန္းတုိ႕မွ သမီးၾကီး မေစာႏြဲ႕(ခ) မေအးျငိမ္း၊ သမီးလတ္ မစန္းရီ(ခ) မခင္ညိဳ၊ သားငယ္ ေမာင္ထြန္းရီ(ခ) ဗထူးတုိ႕ကိုေမြးဖြားခဲ့သည္။

(ေနာက္ဆက္တြဲ) …

သခင္ခ်စ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၾကိဳကာလမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား လက္နက္မခ်ခင္ အခ်ိန္မ်ားအထိ လက္နက္ကိုင္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ တာ၀န္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

မီွျငမ္းကုိးကားစာရင္း
-တုိ႕ဗမာ့အစည္းအရုံးသမုိင္း (ပ+ဒု)
-သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘ၀မွာျဖင့္
-ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆုံး(၂)
-သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆုံးေန႕မ်ား(ပ+ဒု)
-စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ စာအုပ္မ်ား
-သခင္ေအာင္ၾကီး၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မဂၤလာေဆာင္ ေဆာင္းပါး
-အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား

ပ်ဴႏိုင္ငံ ဘေလာ့ဂ္ [1]

No comments:

Post a Comment