28 Aug 2012

သခင္ေအာင္ေဖ (မိုးကို ဒူးႏွင့္ တုိက္ရဲလွ်င္)

မိုးကို ဒူးႏွင့္ တုိက္ရဲလွ်င္

(က)

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ သခင္ေအာင္ေဖ ဦးစီးထုတ္ေဝသည့္ ‘မိုး’ ဂ်ာနယ္မ်ားအား ဖတ္မိသည့္ အခ်ိန္တိုင္း…. ပထမဦးစြာ အေမလူထုေဒၚအမာ ေရးသည့္ ….“သခင္ေအာင္ေဖေရ…” ဟူ၍ အစခ်ီထားသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ၿပီးလွ်င္… စာမ်က္ႏွာခ်င္း ကပ္လ်က္တြင္ပင္ ပါရွိသည့္ …သခင္ေအာင္ေဖ၏ “ဒီလိုေျပာခ်င္သည္” ဟူသည့္ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္အား လွန္ေလွာ၍ ဖတ္မိသည္ပင္….။ ထုိစဥ္က …‘မိုး’ ဂ်ာနယ္၏ Editorial သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တို႔ထိ၍ နိမိတ္ပံုမ်ားျဖင့္ …ရသမွ် ေရး၏။

ဤသည္မ်ားပင္လွ်င္….သခင္ေအာင္ေဖ ဦးစီးထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အလြန္မွ ‘မိုး’ ဂ်ာနယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ယခုမူ… သခင္ေအာင္ေဖႏွင့္ အေမလူထုေဒၚအမာတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးက… ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကေလၿပီ။

‘သမၼာေဒေဝါ၊ ပဝႆတု’
‘ေဒေဝါ…မိုးသည္၊ သမၼာ… ေကာင္းစြာ
ပဝႆတု…. ရြာသြန္းပါေစသတည္း’
(ခ)

သခင္ေအာင္ေဖက… အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ပင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ဝင္၍ သခင္ျဖစ္လာ၏။ သခင္ေအာင္ေဖ သခင္ျဖစ္လာပံုက ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး သခင္ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္…။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး…. စသျဖင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းကား မဟုတ္….။

သခင္ေအာင္ေဖက … အသက္ ၁၅ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ပင္ ဘုိး၊ဘြားလက္ငုတ္လက္ရင္း ေျမယာစီးပြားေရးအား ကိုယ့္ေျခကိုယ့္လက္ႏွင့္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ေျမပိုင္ရွင္တဦး ျဖစ္၍ေနၿပီ။ လယ္သီးစားခ်၏။ သီးစားခ်၍ရသည့္ သီးစားခစပါးမ်ားအား ေလွသမၺာန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တင္ေဆာင္ၿပီး ဝါးခယ္မၿမိဳ႕သို႔ တက္ကာ ၾကိတ္ခြဲၿပီး ေရာင္းခ်၏။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေႏြဦး…။
စပါးမ်ားအား သမၺာန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တင္ေဆာင္ၿပီး ဝါးခယ္မသို႔ တက္ခဲ့၏။ ဘုိးဘြားလက္ထပ္ကတည္းမွ ၾကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ေနၾကျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ေပါက္ကုန္းဆန္စက္သို႔ စပါးေရာင္းရန္ လာခဲ့၏။ ခက္သည္ကား…. ေပါက္ကုန္းဆန္စက္မွေပးသည့္ ေစ်းက …. ေပါက္ေစ်းထက္ စပါး ၁ဝဝ လွ်င္…. ၃-၄ က်ပ္မွ် ေလွ်ာ့နည္းေန၏။ ေစ်းႏွိမ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။ ဤတြင္ … ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ရွိ အျခားဆန္စက္မ်ားအား ရွာၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ ရွာေဖြခဲ့ၾက၏။ အဆံုး၌ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပိုင္ ဆန္စက္တခုအား ေတြ႔ၿပီး ၾကိဳက္ေစ်းရ၍ ထုိဆန္စက္တြင္ပင္ သခင္ေအာင္ေဖ သူ၏ စပါးမ်ားအား ၾကိတ္ခြဲ၍ ေရာင္းခ်ေလ၏။

ထိုမွစ၍ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသားၾကီးႏွင့္ သခင္ေအာင္ေဖ ရင္းႏွီးသြား၏။ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသားကလည္း သူ႔အား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး၊ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံသည္။ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္က သူ႔အား ..‘ငေအာင္’ ဟု တရင္းတႏွီးေခၚ၏။ ထိုဆန္စက္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသားက ….အသားျဖဴ၏။ အရပ္ပု၏။ ႐ုပ္ရည္က ေျပျပစ္။ စကားေျပာလွ်င္ ခ်ဳိခ်ဳိရႊင္ရႊင္….။ ထူထဲေသာ ပါဝါမ်က္မွန္ၾကီးအား အၿမဲတပ္ဆင္ထား၏။

သူကား…. ဝါးခယ္မ သခင္အုန္းေဖ ျဖစ္၏။ ဝါးခယ္မသခင္အုန္းေဖက …. တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးအား သခင္ဘေသာင္းတုိ႔ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့သည့္ သခင္တဦး….။ ထုိမွစ၍ … တလလွ်င္ … တၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ဝါးခယ္မ သခင္အုန္းေဖထံသို႔ သခင္ေအာင္ေဖ ေရာက္ၿမဲ…။ ဝင္ထြက္ၿမဲပင္….။

တေန႔…။
နံနက္ေစာေစာမွာပင္…. ဝါးခယ္မသခင္အုန္းေဖ၏ အိ္္မ္သို႔ သခင္ေအာင္ေဖ ေရာက္သြား၏။ သူ႔အား ဝါးခယ္မ သခင္အုန္းေဖက ဝါးခယ္မေစ်းၾကီးသို႔ ေခၚသြားၿပီး မုန္႔ဟင္းခါး ေကၽြး၏။ ၿပီးလွ်င္ …. လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ သြားၾကၿပီး လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ၾကျပန္၏။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း…. ဝါးခယ္မသခင္အုန္းေဖက … လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္အား…. အသင္းဝင္စာအုပ္အား ယူခုိင္းၿပီး …. စာအုပ္အတြင္း၌ သူ၏ အမည္စာရင္း သြင္း၏။ အသင္းဝင္ေၾကး ေငြတမတ္ (ႏွစ္ဆယ့္ငါးျပား) အား ေပး၏။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ပိုင္ရွင္က ျဖတ္ပိုင္းစာရြက္ကေလး တရြက္အား သခင္ေအာင္ေဖအား ထုတ္ေပး၏။ သူ… သခင္ျဖစ္သြားၿပီ။ သခင္ျဖစ္လာခဲ့ရပံုအား သခင္ေအာင္ေဖက သူ၏ ‘ၾကံဳရ၊ဆံုရ ကၽြန္ေတာ္ဘဝ’ စာအုပ္တြင္ ဤသို႔ေရးထား၏။

“က်ေနာ္သည္ သူတုိ႔ေပးေသာ စာရြက္ကေလးကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ … က်ေနာ့္အမည္သည္ ထူးထူးဆန္းဆန္းၾကီး ျဖစ္ေန၏။ ေသေသခ်ာခ်ာ ထပ္ဖတ္ၾကည့္၏။ က်ေနာ့္နာမည္ပင္ ျဖစ္၏။ က်ေနာ့္နာမည္ေပမယ့္ ေၾကာက္စရာၾကီးလိုလုိ၊ ခ်စ္စရာၾကီးလိုလို ျဖစ္ေနေသာ ‘ သခင္’ ဟူသည့္ စာလံုးၾကီးမွာ အလြန္ထင္ရွားေနေပသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္က ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္းအ႐ုံးဝင္ အမွတ္မွာ ၆၄ ျဖစ္သည္”

(ဂ)

တိုင္းျပည္အား မည္သို႔ခ်စ္ရမွန္း မသိပါပဲလ်က္…. ဝါးခယ္မ သခင္အုန္းေဖေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ေဖ သခင္ျဖစ္ခဲ့၏။ သခင္…ျဖစ္လွ်င္ ေထာင္က်ခံရဲရမည္။

“သခင္ေပါက္စ…ေထာင္ ၆ လ” ဟူသည့္ သခင္တို႔၏ ေၾကြးေၾကာ္သံအား သခင္ေအာင္ေဖ ၾကားမိ၏။ သိမိ၏။ သခင္ေအာင္ေဖက …ေတာသား…။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ၾကီးျပင္းခဲ့ရ၏။ လူၾကား မတိုးရဲ…။ လူထူထူျမင္လွ်င္ လန္႔၏။ စင္ေပၚတက္၍ တရားေဟာရန္မွာမူ … ေတြးပင္မေတြးရဲခဲ့…။ ၿမိဳ႕ၾကီးသားမ်ားကိုလည္း ရြံ႕၏။ ရွိန္၏။ ေဘာင္းဘီဝတ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားဆိုလွ်င္ ….. ေၾကာက္လန္႔၏။ ဤသို႔ေသာ သခင္ေအာင္ေဖ…. သခင္ျဖစ္လာ၏။

သခင္ေအာင္ေဖအား မေၾကာက္တရား သင္ၾကားေပးရန္ ဝါးခယ္မ သခင္အုန္းေဖက …တုိ႔ ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္ရွိ သခင္လွေဘာ္ထံသို႔ လႊတ္သည္။ ထုိစဥ္က …. တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းတြင္ ရွိ၏။ သခင္လွေဘာ္ႏွင့္အတူ ရက္သတၱ ၂ ပတ္ခန္႔ သခင္ေအာင္ေဖ ေနရင္း သခင္တို႔၏ မေၾကာက္တရားဝါဒအား သင္ၾကားခဲ့ရ၏။

‘ေပ ႏွင့္ တူ’ သီအိုရီ၊ ‘လက္ငါးေခ်ာင္း’ ဝါဒႏွင့္ မိမိပုဆုိးအား လုယူသြားသူထံမွ ျပန္၍လုယူျခင္းသည္ တရားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ စသည့္ သေဘာတရားမ်ားအား သခင္လွေဘာ္က ပို႔ခ်၏။

(ဃ)
၁၉၃၈ ခုႏွစ္….။
၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလ…။
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ သခင္အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရ၏။ သခင္ေအာင္ေဖတို႔၏ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ (စီရင္စု) အတြင္းရွိ သခင္ေခါင္းေဆာင္အားလံုး လိုလိုသည္လည္း ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနၾကရသည္။ အခ်ဳပ္အတြင္းမွ သခင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အား အာမခံႏွင့္ ထုတ္ရန္ သခင္ေအာင္ေဖတို႔ စီစဥ္ၾက၏။ အာမခံက …. ၁ဝဝဝ တန္၊ ၂ဝဝဝ တန္၊ ၅ဝဝဝ တန္ အာမခံျဖင့္ အာမခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ …. မေရႊ႔မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းရွိသည့္ သခင္မ်ားက အာမခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဓနိေတာၾကီးမ်ား၊ လယ္ေျမ၊ ၿခံေျမမ်ား ရွိၾကသည့္ သခင္ေအာင္ေဖ၊ သခင္အုန္းျမ၊ သခင္ၾကြယ္တို႔ ၃ ဦးမွ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ (စီရင္စု) အေရးပိုင္႐ုံး၌ တက္၍ အာမခံၾကမည္။

ဤတြင္ …. သခင္ၾကီးမ်ားက သခင္ေအာင္ေဖတုိ႔ ၃ ဦးအား မွာ၏။ ႐ုံးေတာ္က … “သခင္အမည္မတပ္ဘဲ ေခၚလွ်င္ မထူးရ”၊ ထူးလွ်င္လည္း …. အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ ထူးရမည္။ ႐ုံးေတာ္က ေမးလွ်င္ …. “လုိရင္းေျဖ” ဟု ေမးလွ်င္ …ျပန္ေျဖ၊ ဟူ၍မွာ၏။ ၿပီးလွ်င္ … ႐ုံးေတာ္သုိ႔ ခံုဖိနပ္စီး၍ တက္ရမည္။

ထုိေခတ္က … အေရးပိုင္႐ုံးေပၚသို႔ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိၾကီးမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္လူမ်ဳိးမွ် ဖိနပ္စီး၍ တတ္ေရာက္ျခင္း မျပဳရ…။ အမိန္႔ထုတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဤသို႔ပင္ က်င့္သံုးေနၾက၏။ ႐ုိက်ဳိးေနၾက၏။ ဘုရားကုန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဖိနပ္မစီးၾကသကဲ့သို႔….။

သခင္ေအာင္ေဖတို႔ ၃ ဦး အေရးပိုင္႐ုံးတြင္ သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာမခံမည့္သတင္းက …. ေျမာင္းျမၿမိဳ႕အတြင္း …..

“မနက္ျဖန္မနက္ ၁ဝ နာရီမွာ သခင္ေတြ အေရးပိုင္႐ုံးကို ဝိုင္းၾကမည္” ဟူ၍ ျပန္႔၍သြား၏။ ေနာက္တေန႔… နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ အေရးပိုင္႐ုံးတဝိုက္၌ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားပရိသတ္တို႔ကား … စည္းကား၍ ေနသည္။

သခင္ေအာင္ေဖတို႔က …. ခုံဖိနပ္သံ တဒိုင္းဒုိင္းႏွင့္ အေရးပိုင္႐ုံးေပၚသို႔ တက္သြားၾက၏။

ပရိသတ္တို႔က …. သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ၾက၏။ သို႔ေသာ္…. လက္ခုပ္လက္ဝါးတီး၍မူ ၾသဘာမျပဳရဲ…။ မ်က္ႏွာျဖဴတို႔အား ေၾကာက္ရြံံ႕ေနမႈက လူထုၾကီးအတြင္း၌ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းႏွင့္ စြဲနစ္၍ေနဆဲ…။

ထုိေခတ္ ထုိအေျခအေန၌ သခင္ေအာင္ေဖတို႔၏ ခံုဖိနပ္စီး၍ အေရးပိုင္႐ုံးအတြင္း အာမခံသည့္ လုပ္ရပ္က …. “မုိးကို ဒူးႏွင့္ တိုက္ၾကျခင္း” ျဖစ္၏။

အညႊန္း။             ။ သခင္ေအာင္ေဖ၏ “ဒီလိုေျပာခ်င္တယ္” (မိုးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၇)၊ အမွတ္(၈)၊ အမွတ္ (၉) ၊ အမွတ္ (၁ဝ)
သခင္ေအာင္ေဖ၏ “ၾကံဳရ၊ ဆံုရ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ”
http://www.mizzimaburmese.com/yatha-bank/bookshelf/5255-2010-04-23-07-08-31.html

No comments:

Post a Comment