13 Aug 2012

သခင္စိတ္ဓါတ္ သခင္အက်င့္(၆)


ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း

ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ေရးရရံုမွ်ႏွင့္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းအျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ရွိေသး။ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း တည္ေထာင္ေရးသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း တည္ေထာင္ေရးဆိုသည္မွာ ေရွးကကဲ့သို႔ တဦးတည္း တေယာက္တည္း သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ ဘုရင္တို႔ အုပ္စိုးနည္းမ်ိဳးမဟုတ္။ အမ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကီးမွဴးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆင္းရဲသားမင္း ဆင္းရဲသားခ်င္းတို႔သာ တို႔ဗမာမ်ား သေဘာဆႏၵအရ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း တည္ေထာင္ေရးျဖစ္သည္။
'တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ တို႔ဗမာ၀ါဒ'
တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမိုင္း၊ ပထမတြဲ၊ စာ - ၂၅၄


မာစတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တန္းက်လိုက္ပံုမ်ား

၁၉၄၀ ဇြန္လ ၁ ရက္ ဇလြန္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္း တရားေဟာေနတဲ့အခိုက္ ရာဇ၀တ္၀န္တေယာက္ ေရာက္လာၿပီး စာတေစာင္ေပးပါတယ္။ လူထုပရိသတ္က တအံ့တၾသၾကည့္ေနတုန္း သခင္ေအာင္ဆန္းက စာကိုဖတ္ၿပီး "ေဟာဒီမွာ ဟသၤာတရာဇ၀တ္၀န္က ဖိတ္စာတေစာင္ေပးပါတယ္။ သူ႔စာကေတာ့ ခ်င္းေတာင္ကိစၥကို မေဟာရဘူးလို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္တာပါပဲ။ ခ်င္းေတာင္ကိစၥ ၾကားခ်င္ပါသလား" လို႔ေမးပါေလေရာ။ ပရိသတ္ႀကီးကလဲ "ၾကားခ်င္ပါတယ္" ဆိုတာနဲ႔ သခင္ေအာင္ဆန္းက "ၾကားခ်င္ရင္ ေျပာခ်င္ေနတာနဲ႔အေတာ္ပဲ" ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံုေတြကို ေျပာေတာ့တာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ ဟသၤာတရာဇ၀တ္၀န္က သခင္ေအာင္ဆန္းကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ပါတယ္။


"ဟသၤာတစီရင္စု ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ည၊ အစိုးရအၾကည္ညိဳပ်က္ေလာက္ေအာင္ တရားေဟာေျပာသျဖင့္ ရာဇသတ္ပုဒ္မ ၁၂၄(က) အရ အလိုရွိေသာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေမာင္ေအာင္ဆန္း ေခၚ သခင္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးေပးကိုသူျဖစ္ေစ၊ ဖမ္းဆီးရမိရန္ျဖစ္ေစ ဟသၤာတရာဇ၀တ္၀န္က ဆုေတာ္ေငြ ၅ိ/- (ငါးက်ပ္တိတိ) ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္"


ရာဇ၀တ္၀န္ရဲ႕နာမည္က မစၥတာေဇဗီယာပါပဲ။ ဒီေၾကျငာခ်က္ေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ မာစတာစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေပၚမွာ နာမည္တလံုးေခၚတာကအစ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေ၀ၚခ်င္ၾကတာ ထင္းကနဲ႔ေတြ႕ရေတာ့တာပါပဲ။ လူထုကို ကၽြန္္လိုသေဘာထားၾကတာကိုး။ ဒီေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကိုလည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ႏွိမ့္ခ်သံုးႏႈန္းဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ပါဘူး။ သာမန္ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာအပ္တဲ့ လူမႈက်င့္၀တ္ေလးေတာင္ မလိုက္နာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ထားေသးသိမ္ ေအာက္တန္းက်သြားပါေတာ့တယ္။ 'ေမာင္ေအာင္ဆန္း' တဲ့ေလ – က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို။ ၿပီးေတာ့ ဆုေတာ္ေငြကိုလည္းၾကည့္ဦး၊ ၅ိ/- (ငါးက်ပ္တိတိ) တဲ့။ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက အဲဒီလို ေစာ္ကားခဲ့ၾကတာပါ။


တို႔ဗမာသီခ်င္း

တေကာင္းအဘိရာဇာ၊ တို႔ဗမာသာကီမ်ိဳးဟာမို႔၊ မၫိႈးဂုဏ္ေတဇာ
ယိုးဒယားႏွင့္ ကုလားကိုပါ၊ တိုက္ခိုက္ကာ ေအာင္ခဲ့တာ... တို႔ဗမာ။
စိ္န္မွန္ကင္းအစစ္၊ အျဖစ္ႀကီးျဖစ္လ်က္၊ ထင္းတလွည့္ႀကံဳရ၊ ထိုးႏွင့္မေသြ၊
ေလာကဓမၼတာေပ၊ ငါတို႔ကံေခ ျဖစ္ရျပန္သေလ၊ သို႔ေသာ္ အရင္းကိုစစ္လွ်င္၊
ဗမာေျပ၊ ငါတို႔... ငါတို႔ေျပ။
ေနာင္ဥဒါန္းဘယ္မေၾကစရာ...၊ ရာဇ၀င္တင္ထား မ်ိဳးရိုးႏြယ္လာ၊ ကမၻာတခြင္မွာျဖင့္၊
ဗမာအထင္အရွား၊ တို႔ေခတ္တြင္မွညံ့ၾကေတာ့မွာလား၊
တို႔ဗမာ..၊ တို႔ဗမာ မဟုတ္ေလသလား၊ ( တို႔ဗမာ - ငါတို႔ဗမာ) ၂ ( ဒါ- ငါတို႔ဗမာ)၂။
အားလံုး..ညီညီ၊ ေယာက်္ားဘသား တို႔ဗမာ၊
ေနာင္လာေနာင္သား ေကာင္းစားဖို႔ရာ၊ တို႔ကိုယ္က်ိဳး လံုးလံုးမပါ၊
ရဲရဲဗမာပီပီ ဗမာေျမ.. တို႔ဗမာဖို႔ပါ၊
သခင္က်င့္ကို က်ုင့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့.. တို႔ဗမာ။


(သံၿပိဳင္) ကမၻာမေၾက.. ဗမာတေတြ ( ဒါတို႔ေျပ ဒါတို႔ေျမ ဒါ.. ငါတို႔ေျပ)၃
(တို႔ဗမာ)၂ ေျပ.... ကို တိုင္းရင္းသား အကုန္အစင္ တို႔ေျပလို႔မွတ္ထင္၊
တို႔၀တၱရားပင္ တို႔ဗမာသခင္၊
အမ်ိဳးသားေရး.. ႀကိဳပမ္းၾကပါ၊ တို႔ဗမာ- ေဟ့.. တို႔ဗမာ၊
ေၾသာ္.. အမ်ိဳးသားေရး ႀကိဳးပမ္းၾကပါ၊ တို႔ဗမာ- ေဟ့.. တို႔ဗမာ၊
အေရွ႕ကေန၀န္းထြက္သည့္ပမာပ၊ တို႔ေခတ္ကိုေတာ့ ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ၊
တို႔ဗမာ- ေဟ့.. တို႔ဗမာ၊ ဗမာျပည္တ၀ွန္း အကုန္၊
တို႔အိမ္မွတ္ပါ၊ တို႔ယာမွတ္ပါ...၊ အဲဒါ.. တို႔ဗမာ။ ။ ( သံၿပိဳင္ျပန္ေကာက္ )


သခင္အက်င့္

ၿပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းကဆက္ၿပီး 'သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ' လို႔ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဗမာေတြကို ကၽြန္လိုမက်င့္ရဘူး။ သခင္လိုလုပ္ရမည္။ ငါတို႔ဟာ အခိုက္အတန္႔အခါတြင္ အဆင္မသင့္၍ အဂၤလိပ္တို႔၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေနၾကရေသာ္လည္း မ်ိဳးရိုးဇာတိက ကၽြန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သခင္ေတြသာျဖစ္သည္။ သခင္ဆိုတာ ေနလည္းရဲရဲေနသည္။ ေသလည္းရဲရဲေသသည္။ ေနာက္ဆံုး စက္တိုက္ကို တက္ရေတာင္ လက္ခေမာင္းခတ္တတ္သည္။ ၀မ္း၀ဖို႔ကိစၥေလးတခုအတြက္ ဘယ္သူ႔အလိုကိုမွ်လိုက္ၿပီး ဟုတ္ပါ့ဘုရား၊ မွန္ပါ့မေျပာဘူး။ ဟုတ္သည္ထင္လွ်င္ ဟုတ္သည္။ မဟုတ္ဘူးထင္လွ်င္ မဟုတ္ဘူးလို႔ မကြယ္မေထာက္ ရဲရဲႀကီးေျပာတတ္သည္။ ကၽြန္မ်ားကမူ ထိုသို႔မွန္သည့္အတိုင္း မေျပာ၀ံ့။ ကၽြန္မ်ားတြင္ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵမရွိ။ သူတို႔သခင္၏ အလိုဆႏၵကို ကၽြန္မ်ားက သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵဟု သေဘာထားၾကသည္။


"ငါတို႔တြင္ ငါတို႔ကိုယ္ပိုင္အလိုဆႏၵလို႔ မရွိပါ။ ငါတို႔သခင္၏ အလိုဆႏၵဟာပဲ ငါတို႔၏ဆႏၵ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ကၽြန္မ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ "သခင္အက်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ" ဟုတို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆိုျခင္းမွာ ဗမာေတြဟာ သခင္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ သခင္မ်ိဳးမ်ားပီပီ ကၽြန္စိတ္ေတြကို အျမစ္ကပါတူးပစ္။ ( ကၽြန္ေမႊးမ်ားရွိလွ်င္လည္း ဗ်စ္ဗ်စ္ပါေအာင္ဆြဲႏႈတ္ၾကၿပီး) အစစအရာရာတြင္ တည္ၿငိမ္ခန္႔ညားေသာ သခင္ဣေျႏၵျဖင့္ ရန္သူကပင္ ရိုေသေလးစားလာေလာက္ေအာင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ရွိၾကရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဤ္ေနရာတြင္ ကၽြန္စိတ္အလြန္အကၽြံဖိစီးေသာ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက တို႔ဗမာအစည္းအရံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ သခင္ေခၚေ၀ၚျခင္းမွာ ၀င့္၀ါျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္မကာသနလိုလားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သမၼာက်မ္းစာဟုဆိုအပ္ေသာ တို႔ဗမာသီခ်င္းက 'သခင္အက်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ' ဟုအတိအလင္းဆိုသျဖင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူတို႔က သခင္အမည္ခံျခင္းမွာ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ခြဲ၍ သခင္အမည္ခံၾကျခင္းမဟုတ္၊ ဗမာတမ်ိဳးသားလံုးကိုပါ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာဟုဆိုထားသျဖင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ အာသီသမွာ လူတစုကိုသာ သခင္ဇာတ္သြင္းဖို႔ မဟုတ္၊ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ လတ္လတ္ ဗမာမွန္သမွ်ကို အကုန္လံုး သခင္ဇာတ္သြင္းဖို႔ ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထိုအထဲတြင္ သူတို႔ိကိုယ္တိုင္က ဘ၀အဆက္ဆက္က ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ကၽြန္ပါရမီေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သခင္အေခၚခံထုိက္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔နာမည္ေရွ႕က သခင္တပ္၍ေခၚလိုက္လွ်င္ သူတို႔သည္ မတန္မရာကိုျပဳမိသည့္အတြက္ ၀မ္းက်ေသၾကလိမ့္မည္ အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသူမ်ား ပါၾကလိမ့္မည္မဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရေပလိမ့္မည္။


သခင္ဘေသာင္းကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဆိုေသာ 'တို႔ဗမာသီခ်င္း၏အဓိပၸါယ္'မွ
တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမိုင္း၊ ပထမတြဲ၊ စာ- ၂၅


တင္ေမာင္သန္း၏သခင္ႏိုင္ငံေတာ္စာအုပ္မွ ကူးယူမွ်ေ၀ေပးပါသည္
Aung Zaw Bo

No comments:

Post a Comment