26 Jan 2013

ျမန္မာလူမ်ိဳး (ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ၏ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း)

by တို႕ဗမာအစည္းအရုံး Dobama Asiayone on Thursday, January 10, 2013 at 2:18am ·

ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ၏ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းတြင္ " ျမန္မာလူမ်ိဳး" အသုံးအႏွုန္းကို ဤသို႕ ေတြ႕ရသည္။
---------------******************

******************

******************

******************


*****************=====================

ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း


ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ပတ္လတ္ေက်း႐ြာမွ ေတြ႕ရွိရသည့္ မြန္ေပမူကို အေျချပဳ၍ မြန္ႏွင့္ ျမန္မာ ေပမူမ်ား၊ ဦးကုလားရာဇဝင္၊ မွန္နန္းရာဇဝင္တို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးကာ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပုံက်မ္းကို ျပဳစုခဲ့ရာ ေနာက္အက်ဆံုးႏွင့္ အျပည့္စံုဆံုး က်မ္းအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ အၾကာတြင္မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

=====================
 မြန္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သမိုင္းႏွင့္ သုေတသန ပညာရွင္ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွကို ၁၉၂၃ ခု မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ကမ္းေပၚရွိ ေကာ့ဗိန္းရြာ၌ ရြာသူၾကီး ဦးၾကြႏွင့္ ေဒၚခ်ဳိတို႔မွ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္း ၇ ဦးအနက္ စတုတၳေျမာက္ သား ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ရြာဦးဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ မြန္၊ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၃၉-၄ဝ တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကရင္ ေကဘီအမ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သတၱမတန္း ေအာင္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အ႒မတန္းပညာ ဆည္းပူးစဥ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျမန္မာသို႔ ကူးစက္လာ၍ ဇာတိရြာတြင္ ျပန္ေနသည္။

စစ္အၿပီး ၁၉၄၆ ခုတြင္ ရန္ကုန္သို႔ အၿပီးေျပာင္းေနသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မအထက္တန္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ၃ လ ၾကာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ရာမည မြန္အသင္းခ်ဳပ္တြင္ အက်ဳိးေဆာင္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။

၁၉၅၃ ခုတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန၌ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ အထက္တန္းအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္။

၁၉၅၈ ခုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Harvard တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၁၉၆၇ ခုတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခု ဇြန္လတြင္ အၿငိမ္းစားယူသည္။

ဆရာၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္လည္း မြန္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သုေတသန ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

ဆရာၾကီး၏ ထင္ရွားသည့္ လက္ရာျဖစ္သည့္ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသနအသင္းက မြန္ဘာသာျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုတြင္ ထုတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ျမန္မာစာ ျဖင့္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း အမွာစာကို ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ေဒၚသန္းေဆြ၊ စာေရးဆရာမၾကီး ခင္ႏွင္းယုတို႔က ေရးေပးသည္။ (ေအာက္ေျခတြင္ ႐ႉပါရန္-)

အမွာစာအတြင္း၌ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက “က်မ္းရင္းကလည္းေကာင္းတယ္၊ ဘာသာျပန္ပံုလည္း ေကာင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အားကိုးစရာ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံု က်မ္းတေစာင္ ေပၚထြက္လာၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေရးသား၍ ခ်ီးမြမ္းၾကိဳဆိုခဲ့သည္။

၁၉၈၈-၈၉ ခုမွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္ႏွင့္ တိုက်ဳိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့အိန္ဂ်လိၿမိဳ႕ရွိ အေနာက္ပစိဖိတ္ တကၠသိုလ္သို႔ ပါရဂူဘြဲ႕က်မ္းျပဳ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဝင္ခြင့္ရၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ မႏုႆေဗဒ အဓိက B.SC ႏွင့္ Ph.D ဘြဲ႔မ်ားရခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုတြင္ မြန္ဓမၼသတ္ ၁၁ မ်ဳိးကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပ၍ ဥပေဒပါရဂူ LL.D ဘြဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ ၁၊ ၄၊ ၁၉၉၄ မွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္း Meio တကၠသိုလ္တြင္ အၿမဲတန္း ပါေမာကၡအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ျပရန္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္ မြန္ေက်ာက္စာႏွင့္ မြန္စာေပမ်ားကုိလည္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သမီး ၁ ဦးႏွင့္ သား ၆ ဦးတုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

======================

"ျမန္မာႏိုင္ငံ" ဟူေသာ အသုံးအႏွုန္းလဲ ေတြ႕ရျပီး မည္သည္ကို ရည္ရြယ္ေၾကာင္း စဥ္းစားႏိုင္ပါရန္ ေအာက္ေျခတြင္ ပူးတြဲ တင္ျပလိုက္ပါသည္။


*******************


=====================

သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ေဒၚသန္းေဆြ၊ စာေရးဆရာမၾကီး ခင္ႏွင္းယု၊ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ တို႕၏ အမွာစာ


--------------------


--------------------


--------------------


--------------------

“ၿမန္မာ” ေ၀ါဟာရ သမိုင္းေၾကာင္း
ေရွးရာဇဝင္သမိုင္း၊စာေပမွ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ျမန္မာျပည္ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို အက်ယ္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ဤမွာ တတ္ႏိုင္သမွ်  စုစည္းေပးထားပါသည္။
ျမေစတီ ေက်ာက္စာ
လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တပါးစာရင္း
ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င္
မကၡရာမင္းသားၾကီး၏ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္
ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဖိုးလိႈင္၏ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း
ေခတ္မွီ ျမန္မာရာဇ၀င္အက်ဥ္း -အမ်ိဳးသားပညာ၀န္ ဦးဖိုးက်ား
ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း
လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ၏ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း
တြင္းသင္းျမန္မာရာဇဝင္သစ္
ေဒါက္တာသန္းထြန္း-အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ား၊ဒုတိယတြဲ
အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အမိန္႕ေတာ္မ်ား - ေဒါက္တာသန္းထြန္း
 ျမန္မာအစ (ဦးဖိုးလတ္)     ( ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္)

No comments:

Post a Comment