27 Jan 2013

ကခ်င္-"ျမန္မာ" ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွ ကခ်င္-"ျမန္မာ" ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ မိန္႕ခြန္းေဟာေျပာရာ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္။ 

No comments:

Post a Comment