26 Jan 2013

ျမန္မာလူမ်ိဳး (လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း)


လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ "ျမန္မာလူမ်ိဳး" အသုံးအႏွုန္းကို ဤသို႕ ေတြ႕ရသည္။
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻသိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အလြန္တန္ဖိုးထားအပ္သည့္ ေၾကညာစာတမ္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာယီသမၼတ ေစာေရႊသိုက္ကလည္း ထိုေန႔မွာပင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္၌ “လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပန္းတိုင္မ်ား”ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိအုပ္စိုးေနသူတို႔က သမိုင္း အစစ္အမွန္မ်ားကို မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးကြယ္ ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းလာေနေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ဳိးဆက္သစ္ အဆက္ဆက္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကို တန္ဖိုးထား ေလးစား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကေစရန္၊ ျမန္မာ့သမိုင္း အစစ္အမွန္ကို သိရွိေနေစရန္၊  ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္မ်ား တိုးပြားေနေစရန္ႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပန္လည္ ရွာေဖြ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ေက်ညာစာတမ္း

ေအာင္ေစသတည္း

၁။ ျမန္မာသကၠရာ္ဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆုတ္ ၉ ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္) တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၌ ဤငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လံုး၀ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ။

၂။ ဤငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမတ ျပည့္စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္ လည္းျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူး တရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္း ေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမာၻဆံုးေသာ္ လည္း မသုဥ္းမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာစစ္ အႏွစ္သာရ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုေသာ ေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္ မွန္လွ ထူးခြၽန္ ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ စသည္ျဖင့္ တေသြးတသား တမိဘ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ တညီတညြတ္ တစုတရံုး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾက၏။ တေကာင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စိုင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးအထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္လ၀ါ ပမာကဲ့သို႔ တျဖာျဖာတ၀င္း၀င္း ကမာၻခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႔တန္ဆာ ကာလအသၤေခ် တည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ေခတၱခဏ အရွိန္အ၀ါ ညိွဳးေလ်ာ္ႏြြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ငါတို႔၏လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာခန္႔က ဥေရာပတိုင္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တကမာၻလံုးကို ရစ္ပတ္အုပ္ဖံုးခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီးႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ၾကံဳႀကိဳက္ဆံုေတြ႔မိ၍ ပဌမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ ရခိုင္-တနသၤာရီဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ ဟံသာ၀တီ-ပဲခူးတတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၱေလးရတနာပံု သံုးႀကိမ္သံုးတန္ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူေျမျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍လာခဲ့ၾကေသာ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ငါတို႔လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သို႔ လံုး၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္း သူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္း ျမဴတိမ္တို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါလေရာင္သည္ ပကတိအေရကို ျပန္၍ေဆာင္ေလ ဘိသကဲ့သို႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအုပ္ေသာ နယ္ခဲ်႕၀ါဒသည္ ငါတို႔၏ ကမာၻရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရာကား ေျခာက္ဆယ့္တႏွစ္ တလႏွင့္ တရက္ေသာ အခိုက္အတန္႔ ကေလးမွာပင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္စန္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာျဖင့္ လံုး၀ လြတ္လပ္ ေသာ ဘ၀ထူး ဘ၀ျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္ရုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္ရိပ္ထင္သကဲ့ သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္။ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္သို႔ ညႊန္လည္းညႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ကူးတို႔မႉး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၏ မဆုတ္မနစ္ေသာလံု႔လ၊ မေလ်ာ့ေသာ၀ိရိယ၊ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိ၊ ၀ဇီရစိန္သြား ကဲ့သို႔ စူးရွေသာသတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပၾကံဳး၀ါး အျခားအျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္တန္းတူ ျမဴ တျခမ္းမွ် မေလ်ာ့မလို ထိုထိုေသာ တန္ခိုးရွိန္၀ါ ေတဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာတည္း ဟူေသာ အာဏာထူးအျမတ္ကို ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ။

၄။ ငါတို႔သည္ တမ်ိဳးဘာသာ တစိတ္တေဒသ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို မလိုလား။ ေက်ာသားရင္သား သူကားငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ။ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမာၻ႔ဓမၼတာ သဘာ၀ အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တ၀ွမ္းကို တေသြး တသားတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ တစိတ္တ၀မ္းတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာ၀ အေထာက္ အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ ဤႀကိဳးသံုးပါးျဖင့္ ကမာၻဆံုးတိုင္ ျမဲခိုင္ တည္တံ့ေအာင္ ရစ္ပတ္ဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆိုက္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရေလၿပီ။

၅။ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတဦးတေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ အေမြအႏွစ္ မဟုတ္။ မည္သူ တဦး တေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ ပုဂၢလိက အပိုင္ပစၥည္း မဟုတ္။ မည္သူ တဦးတေယာက္ တဖြဲ႔တသင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံ မဟုတ္။ အတိတ္ကာလက၎၊ ယခုမ်က္ေမွာက္တြင္၎၊ ေနာင္လာ လတၱံ႔ေသာအနာဂတ္ကာလ၌၎ ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ား-မ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕ ဒို႔၏အေမြအႏွစ္ အပိုင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစားရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ လူ႔ ဘာသာ၊ လူ႔တရားႏွင့္အညီ ကမာၻဦးကာလ လူတို႔၏စည္းရံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္အံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖာက္ မျပန္ မစြန္းမၿငိ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔၀ါဒႏွင့္ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ တူညီေသာတရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမာၻအရွည္ တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ၊ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့။ ယေန႔ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔၏မူလအပိုင္ျဖစ္ေသာ လံုး၀ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ျပန္၍ ယူၿပီ။ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ေသြးစည္းညီညြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ။ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမာၻဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္တည္မည္။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ကမာၻ႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္မည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ ေလးစား ေစာင့္စည္းမည္။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။
ဤ ငါတို႔ ေက်ညာခ်က္ကို တကမာၻလံုး တေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း။
----------------------------------------------------

လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပန္းတိုင္မ်ား

(၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီသမၼတ ေစာေရႊသိုက္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္၌  ေက်ညာသည္။)

ပါလီမန္အမတ္မ်ား

ယေန႔နံနက္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေလၿပီ။
ဤတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း  ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္  ျဖစ္လာေလၿပီ။

ဤ ပါလီမန္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ အျခား၀န္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္က ရာထူးအပ္ႏွင္းၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ျဖစ္လာေလၿပီ။ ကြၽႏု္ပ္၏ အစိုးရ၀ါဒကို အနည္းငယ္ ေျပာျပလိုပါသည္။

အျမဲထာ၀စဥ္ ေရွ႕ရႈသံုးသပ္လ်က္ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကား ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အရင္းရွင္၀ါဒကို ပိတ္ပင္ပယ္ဖ်က္၍ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အ၀၀ကို တိုင္းသူျပည္သား မ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိို၀ါဒတြင္ ပိုင္ရွင္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လုယက္ယူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ လံုး၀မပါပဲ တိုင္းျပည္အတြင္း ရွိရွိသမွ် ျပည္သူ ျပည္သား အလံုးစံုတို႔ကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ျပည့္၀ခ်မ္းသာေစလိုေသာ ၀ါဒသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ လူအတန္းအစား မခြဲျခားဘဲ အားလံုးျပည္သူ လူအမ်ားတို႔ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေကာင္း ႏိုင္ငံျမတ္ဟု ဆိုထိုက္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္တဝွမ္းလံုး ခ်မ္းသာၾကေစရန္ အက်ဳိးႏွင့္ စစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးေနေသာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ပစၥည္းပစၥယ အ၀၀တို႔ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ စမ္းတ၀ါး၀ါး အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား မျပဳလုပ္ဘဲ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္သာ ျပဳလုပ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာ ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ သာယာ၀ေျပာ စည္ပင္ေရးတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။

ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မိမိတို႔အင္အားျဖင့္ ျပင္ပရန္သူတို႔၏ ေဘး အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္မွီေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာ တိုင္းရင္းသား ကုန္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ တည္ေထာင္၍ ထိုတပ္ေပါင္းအလံုးစံုတို႔သည္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏တပ္မ်ား ျဖစ္ၾကရန္ကို အကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ရည္ရြယ္သည္။ အျမဲတမ္းတပ္မ်ားအျပင္ အရြယ္ ေရာက္၍ က်န္းမာသန္စြမ္းကာ အျခားအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အရံတပ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရန္လည္း ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ရည္ရြယ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ ေလ်ာက္ပတ္ထိုက္တန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ မဟာမိတ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းသင္းလိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ နယ္နိမိတ္ကို မည္သည့္အျခားႏိုင္ငံကမွ် မက်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက လံုး၀ ကာကြယ္လိမ့္မည္။ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ မိတ္ဆက္ရာ၌ လြယ္ကူေစေသာ သံတမန္ခ်င္း လဲလွယ္သည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဓေလ့ကို လိုက္နာ၍ ယခုပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္ေလၿပီ။

ယခု ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲႀကီး သို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတို႔က အထူးသံတမန္မ်ား လႊတ္ၾကသည္ကို ကြၽႏု္ပ္ ေက်းဇူး တင္ပါ၏။ ယင္းသို႔ သံအရာရွိႀကီးမ်ား လာေရာက္ၾကသည္ကို ေထာက္ရႈေသာ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚတြင္ ေမတၱာထားၾကသည္ဟူ၍ ကြၽႏု္ပ္ယူဆသည္။ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ စစ္မျဖစ္ပြားဘဲ တိုင္းျပည္တကာတို႔ ဧဧခ်မ္းခ်မ္း ရွိၾကဘို႔အေရးကို ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက လိုလားသည္ႏွင့္အညီ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢကို ၀င္ခြင့္ရရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတြင္းတြင္လည္း ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား၍ လက္နက္ကိုင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေလ ေအာင္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔အစိုးရသည္ လံု႔လကို မေလွ်ာ့ဘဲ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံကာ လံုေလာက္ေသာအာဏာကို သံုးစြဲလိမ့္မည္။

ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစလ်က္ ေျမပိုင္ရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳ ဖ်က္ပစ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ရည္သန္သည္။ အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစလ်က္ အရင္းရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏အစိုးရက ရည္သန္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တဦးကိုတဦး ေၾကာက္ရြံ႕ရျခင္း၊ တဦးကိုတဦးက ႏွိပ္စက္ျခင္းမွစ၍ မေကာင္းေသာအေလ့ဆိုးမ်ားကို လံုး၀ဖ်က္ပစ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏ အစိုးရက ရည္ရြယ္သည္။ ရာဇ၀င္တြင္ ေရွးေရွးအခါမွစ၍ ေရွးမင္းမ်ား၏ အာဏာစက္ေၾကာင့္ ဒြန္းစ႑ား၊ သူေတာင္းစား၊ ဘုရားကြၽန္၊ ေက်ာင္းကြၽန္၊ သင္ခ်ိ စသည့္ လူတန္းအႏွိမ့္ခံ ေနရသူတို႔လည္း ရွိေနေသးသည္။ ဤကဲ့သို႔ လူတန္းအႏွိမ့္ခံ ဒြန္းစ႑ား၊ သူေတာင္းစား၊ ဘုရားကြၽန္၊ ေက်ာင္းကြၽန္၊ သင္ခ်ိ စသည္တု႔ိကို ယေန႔မွစ၍ ေရွးအမင္းမင္းတို႔၏ အာဏာစက္ကို ကြၽႏု္ပ္ ပယ္ဖ်က္၍ ထိုသူတို႔၏သေဘာအတိုင္း လုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ဳိးစံုကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေစဟု ကြၽႏု္ပ္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။

ဤ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိရွိသမွ် ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း တဦးႏွင့္တဦး အခြင့္အေရးခ်င္း တူညီၾကေစ။
-------------------------------------
ျပန္လည္ ရွာေဖြ ေဖာ္ျပသူ - လြင္ေအာင္စိုး
၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ (၃)ရက္

No comments:

Post a Comment