25 Apr 2015

Burma = ျမန္မာႏိုင္ငံ

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရ သုံးစြဲပံုအတိုင္း
Burma = ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟု ဆက္လက္သုံးႏွုံးခဲ့သည္။

မူရင္းအဂၤလိပ္ေဝါဟာရတြင္ Burma = ဗမာဟူ၍ မသုံးစြဲေခ်။


No comments:

Post a Comment