1 Apr 2013

ရခိုင္မင္းသမီး (ေမာက္ေတာ္) ဧခ်င္း "ျမန္မာ" လူမ်ိဳး

သကၠရာဇ္ ၈၁၇ ရခိုင္ဘုရင္ စာျဖဴမင္း လက္ထက္ အမတ္ၾကီး ဘဒူမင္းညိဳ၏ ရခိုင္မင္းသမီး ဧခ်င္း ေခၚ ေမာက္ေတာ္ ဧခ်င္းပါ "ျမန္မာ" လူမ်ိဳး