25 Apr 2015

တို႔ဗမာသီခ်င္း၏ အဓိပၸါယ္

" တို႔ဗမာသီခ်င္း၏ အဓိပၸါယ္ "
(သခင္ဘေသာင္းကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဆိုသည္)

တို႔ဗမာသီခ်င္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ ဝါဒက အဆီအႏွစ္ထုတ္ျပထားေသာ ေတးဂီတျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ သေဘာထားကို သိႏိုင္ရန္ တို႔ဗမာသီခ်င္း၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ရန္ လိုလိမ့္မည္။ တို႔ဗမာသီခ်င္းသည္ သီခ်င္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ ႐ိုး႐ိုးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မတူ။ ထို႔ေၾကာင့္ တို႔ဗမာသီခ်င္းကို သီခ်င္းဟုပင္ ေခၚထိုက္ပါ့မလားဟု သံသယျဖစ္ဘြယ္ရွိသည္။ တို႔ဗမာသီခ်င္းသည္ မယ္ဘြဲ႔၊ ေမာင္ဘြဲ႔၊ အခ်စ္ဘြဲ႔၊ အလြမ္းဘြဲ႔ သီခ်င္း မဟုတ္။ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမ သစၥာႏွံ ႏွစ္ပါးသြား သီခ်င္းလည္း မဟုတ္။ အမယ္ေလး အဘေလး တျပီး ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ငိုဘို႔ ငိုခ်င္းလည္း မဟုတ္။ အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ တို႔ဗမာသီခ်င္းသည္ ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေနသူတို႔အား ေၾကာက္စိတ္ေပ်ာက္ေစျပီး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကင္းမဲ့ေနသူတို႔အား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိလာေစလ်က္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရေကာင္းမွန္း မသိသူတို႔အား အမ်ိဳးသားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ေသာ သီခ်င္းထူးတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ့သေဘာေပါက္သူတို႔က  တို႔ဗမာသီခ်င္းကို ႏိုင္ငံေရးကမၼဝါသီခ်င္းဟု ေခၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမိဳ႕ရြာတခုခုအတြင္းသို႕ အစိမ္းသရဲမ်ား ဝင္လာေသာအခါ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ကမၼာဝါကို ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က် ရြတ္ဆိုလိုက္ၾကလွ်င္ အဆိုပါအစိမ္းသရဲမ်ားသည္ ထြက္ေျပးၾကရသည့္နည္းတူ ဗမာျပည္တြင္းဝင္၍ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏ဂုတ္ေပၚတြင္ ခြစီးေနၾကေသာ အဂၤလိပ္ အစိမ္းသရဲမ်ားကို ဗမာျပည္မွ ေဆာလ်င္စြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ ေဒါမန္ပါပါႏွင့္ ရြတ္ဆိုရေသာ ကမၼဝါသီခ်င္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဘယ္လိုဆိုသလဲၾကည့္ၾကမည္။ တို႔ဗမာသီခ်င္းက "တေကာင္း အဘိရာဇာ တို႔ဗမာသာကီမ်ိဳးဟာမို႕ မညိဳးဂုဏ္ေတဇာ၊ ယိုးဒယားႏွင့္ ကုလားကိုပါ၊ တိုက္ခိုက္ခါ ေအာင္ခဲ့တာ တို႔ဗမာ" လို႕ အစခ်ီတယ္။ အဓိပၸါယ္က ငါတို႔ဗမာေတြဟာ ေလာေလာဆယ္အဖို႕တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၌ ကြၽန္မ်ားျဖစ္ျပီး ညိႈးညိႈးငယ္ငယ္ျဖင့္ ေနၾကရေသာ္လည္း ယိုးဒယားကိုလည္း စစ္တိုက္လို႕ ေအာင္ခဲ့ဘူးသည္။ ကုလားကိုဆိုယင္လဲဘဲ ဘင္ဂါ ပန္းဝါ၊ ဒါက၊ ေမာက္သူဇာထိေအာင္ စစ္တိုက္လို႕ ႏိုင္ဘူးတဲ့ တေကာင္းအဘိရာဇာမင္းလက္ထက္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးမွ ထယ္ထယ္ဝါဝါႏွင့္ ဆင္းသက္လာခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္လို႕ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္။

"ယိုးဒယားႏွင့္ ကုလားကိုပါ တိုက္ခိုက္ခါ ေအာင္ခဲ့တာ"ဟု ဆိုျခင္းမွာ သမိုင္းျဖစ္ခ်က္အမွန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပုဒ္မွာ လက္ငင္းဂုဏ္ယူစရာ လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား အတိတ္က ဂုဏ္ေတဇာရွိခဲ့ဘူးသည့္အျဖစ္ကို စျမံု႕ျပန္၍ အားတက္လာေစရန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားေပးေသာ အပုဒ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပီး တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆက္၍ " စိန္မွန္ကင္းစစ္၊ အျဖစ္ၾကီး ျဖစ္လ်က္၊ ထင္းတလွည့္ၾကံုရ၊ ထုံးနဲ့မေသြ၊ ေလာကဓမၼတာေပ၊ ငါတို႔ကံေခ၊ ျဖစ္ရျပန္သေလ"လို႕ ဆိုျပန္သည္။ ဤအပုဒ္မွာ "ေလာကမွာ ဘယ္သူမဆို မွန္ကင္းတလွည့္၊ ထင္းတလွည့္ဆိုသလို၊ ျမင့္သည့္အခါျမင့္၊ နိမ့္သည့္အခါနိမ့္ၾကစျမဲ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ဓမၼတာဘဲ၊ ဝမ္းနည္းေနစရာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီး တရားရွိၾကရမည္"လို႕ ကိုယ့္ကိုကို ႏွာႏွပ္ေပးေသာ အပုဒ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗမာတို႔၌ အျခားဘယ္သူကမွ်လာျပီး ႏွာႏွပ္ေပးမည့္သူ မရွိ။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက " သို႕ေသာ္ အရင္းကိုစစ္လွ်င္ ဗမာေျပ ငါတို႔ .... ေျပ " လို႕ ဆိုျပန္သည္။ ဤအပုဒ္ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဗမာေတြက၊ ကိုယ့္ကိုကို ႏွာႏွပ္လို႕ သတိကေလး နည္းနည္းျပန္ရလာေတာ့၊ ေဒါမာန္တက္လာျပီး ငါတို႔ဟာ အခုေလာေလာဆယ္အဖို႕မွာ အဂၤလိပ္ရဲ့ကြၽန္ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာငယ္ေနရေပမဲ့၊ အရင္းအျမစ္ကို စစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့၊ ဗမာျပည္ဟာ အဂၤလိပ္ေကာင္ေတြ ပိုင္တဲ့ျပည္မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ဗမာေတြ ပိုင္တဲ့ ျပည္ဘဲ၊ ငါတို႔ျပည္ကို တေန႕က်ရင္ ငါတို႔ျပန္ရရမွာဘဲလို႕ ၾကိမ္းဝါးသံေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက " ေနာင္ဥဒါန္း ဘယ္မေၾကစရာ၊ ရာဇဝင္တင္ထား၊ မ်ိဳး႐ိုးႏြယ္လာ၊ ကမ႓ာတခြင္မွာျဖင့္၊ ဗမာအထင္အရွား၊ တို႔ေခတ္တြင္မွ ညံ့ၾကေတာ့မွာလား၊ တို႔ဗမာ၊ တို႔ဗမာ မဟုတ္ေလသလား" လို႕ ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ "ငါတို႔ဟာ ကမ႓ာတခြင့္မွာ သမိုင္းအစဥ္မပ်က္ ထင္းရွားလာခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာသာ ေၾကခ်င္ေၾကမည္ ငါတို႔ဂုဏ္သတင္းသည္ ဘယ္အခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ အဲသည္လို ရာဇဝင္ ထင္ရွားတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးျဖစ္ပါလ်က္၊ အခု ငါတို႔ေခတ္က်ေတာ့မွ ညံ့ေနၾကေတာ့မွာလား တို႔ဗမာတို႔၊ ငါတို႔ ဗမာ မဟုတ္ၾကဘူးလား။ ဗမာဆိုဒါဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မညံ့ဘူး"ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဝမ္းနည္းသံျဖင့္ အားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့မွ တို႔ဗမာသီခ်င္းက (တို႔ဗမာ၊ ငါတို႔ဗမာ)၂ ဒါငါတို႔ဗမာ၊ ဒါငါတို႔ဗမာ" လို႕ ဆက္ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ "တို႔ေခတ္တြင္မွ ညံ့ၾကေတာ့မွာလား တို႔ဗမာ"လို႔ သနားစရာအသံႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ေမးတဲ့ အခါမွာ ဗမာမ်ားက သတိရလာျပီး၊ မာန္တက္လာၾကလို႕၊ ငါတို႔ဟာ ဗမာေတြကြ၊  ငါတို႔ဟာ ဗမာေတြကြ၊ ဗမာဆိုတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မညံ့ဘူးကြ ဘယ္ေတာ့မွ မညံ့ဘူးကြလို႔  ဟိန္းေဟာက္လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက " အားလုံးညီညီ၊ ေယာက္်ားဘသား တို႔ဗမာ"လို႔ ဆက္ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္က ငါတို႔ဟာ ဗမာမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ  ေယာက္်ားပီသရမည္၊ က်ားက်ားယားယား ရွိၾကရမည္၊ အားလုံး တေသြးတစိတ္တည္း ရွိၾကရမည္ဟု ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆက္ျပီး ဆိုျပန္သည္။ နားေထာင္ၾကည့္စမ္းပါ။ " ေနာင္လာ ေနာက္သား ေကာင္းစားဘို႔ရာ၊ တို႔ကိုယ္က်ိဳးလုံးလုံးမပါ"လို႔  အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ငါတို႔ဟာ တကိုယ္တကာယ အက်ိဳးအတြက္ လုံးလုံး မလုပ္ရဘူး။ ေနာင္လာေနာက္သား ေကာင္းစားဘို႔အတြက္သာ လုပ္ရမည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ ထန္းပင္စိုက္ျခင္းသည္ စိုက္သူေကာင္းစားဘို႔ မဟုတ္၊ ေနာက္လူမ်ား ေကာင္းစားဘို႔ အတြက္သာ ျဖစ္သကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။  " ေနာင္လာ ေနာက္သား ေကာင္းစားဘို႔ရာ၊ တို႔ကိုယ္က်ိဳးလုံးလုံး မပါ" ဆိုေသာ သေဘာတရားသည္ အလြန္႕အလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာ တရားပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ့လူမ်ား က်င့္သုံးႏိုင္မည့္ သေဘာတရားမ်ိဳး မဟုတ္။ အကယ္၍  " ေနာင္လာ ေနာက္သား ေကာင္းစားဘို႔ရာ၊ တို႔ကိုယ္က်ိဳးလုံးလုံးမပါ" ဆိုေသာ တရားကို ႏွလုံးသြင္း၍ ရြက္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တေယာက္လည္ပင္း တေယာက္ဓားတင္ၾကေသာ စားက်က္လုပြဲၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းလ " ရဲရဲ ဗမာပီပီ၊ ဗမာျပည္ တို႔ဗမာဘို႔ပါ"ဟု ဆက္ဆိုျပန္သည္။  အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ငါတို႔ေတြဟာ ဗမာပီပီ ရဲၾကရမည္။ ဗမာဆိုတာ ဇာတိကိုက ရဲသည္။ ေၾကာက္သည္ဆိုေသာ စၾကားကို နားမလည္၊ ေၾကာက္ေမႊးမ်ား မေတာ္တဆပတ္ေနလွ်င္ တေခ်ာင္းစီ၊ တေခ်ာင္းစီ ဇာဂနာႏွင့္ ဇပ္ကနဲ ဇပ္ကနဲ ဆြဲႏုတ္ပစ္ရမည္။ ဗမာျပည္ဟာ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ့ ျပည္မဟုတ္ဘူး။  အျခား ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ရဲ့ ျပည္မွလည္း မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ ဗမာေတြခ်ည္း ပိုင္တဲ့ျပည္။ အဲဒါေၾကာင့္ နင္တို႔ အဂၤလိပ္ေတြလဲ ဗမာျပည္က ျပန္ၾကေတာ့"လို႔  ျဖစ္သည္။ တမ်ိဳးဆိုေသာ္ အဂၤလိပ္တို႔ကို ဗမာျပည္က ၾကံုရာ သေဘၤာႏွင့္ အျမန္ဆုံး ထြက္ခြာသြားရန္ လူသိရွင္ၾကား ႏွင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသိအဂၤလိပ္တို႔ကို  ႏွင္လိုက္ရာတြင္ ပုဆိုးျခဳံထဲက လက္သီးႏွင့္  ႏွင္ျခင္း မဟုတ္။အဂၤလိပ္တို႔က ဗမာျပည္တြန္ အလြန္အေျခခိုင္ျပီး တန္ခိုးၾကီးေနစဥ္၌ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ျပီး ရင္ဆိုင္ကာ ႏွင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တမ်ိဳးဆိုေသာ္ အဂၤလိပ္တို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆက္ျပီး " သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ"လို႔  ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဗမာေတြဟာ ကြၽန္လို မက်င့္ရဘူး။ သခင္လို က်င့္ရမည္။ ကြၽန္လို မလုပ္ရဘူး။ သခင္လို လုပ္ရမည္။ ငါတို႔ဟာ အခိုက္အတံ့အခါတြင္ အဆင္မသင့္၍ အဂၤလိပ္တို႔၏ ကြၽန္မ်ား ျဖစ္ေနၾကရေသာ္လည္း မ်ိဳး႐ိုးဇာတိက ကြၽန္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ သခင္ေတြသာ ျဖစ္သည္။ သင္ခင္ဆိုတာ ေနလည္း ရဲရဲေနသည္။ ေသလည္း ရဲရဲေသသည္။ ေနာက္ဆုံး စက္တိုင္ကို တက္ရေတာင္ လက္ခေမာင္း ခတ္တက္သည္။ ဝမ္းဝဘို႔ ကိစၥေလးတခုအတြက္ ဘယ္သူ႕ အလိုကိုမွ် လိုက္ျပီး ဟုတ္ပါ့ဘုရား၊ မွန္ပါ့ဘုရား မေျပာဘူး။ ဟုတ္သည္ထင္လွ်င္ ဟုတ္သည္။ မဟုတ္ဘူးထင္လွ်င္ မဟုတ္ဘူးလို႔  မကြယ္မေထာင့္ ရဲရဲၾကီး ေျပာတတ္သည္။ ကြၽန္မ်ားကမူ ထိုသို႕ မွန္သည့္အတိုင္း မေျပာဝံ့။

ကြၽန္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အလိုဆႏၵ မရွိ။ သူတို႔သခင္၏ အလိုဆႏၵကို ကြၽန္မ်ားက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ အလိုဆႏၵဟု သေဘာထားၾကသည္။ " ငါတို႔တြင္ ငါတို႔ကိုယ္ပိုင္ အလိုဆႏၵ မရွိပါ။ ငါတို႔သခင္၏ အလိုဆႏၵဟာဘဲ ငါတို႔ အလိုဆႏၵ ျဖစ္ပါသည္"ဟု ကြၽန္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႕ "သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ။ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ"ဟု တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆိုျခင္းမွာ ဗမာေတြဟာ သခင္မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ သခင္မ်ိဳးမ်ားပီပီ ကြၽန္စိတ္ေတြကို အျမစ္ကပါတူးပစ္၊ ( ကြၽန္ေမႊးမ်ား ရွိလွ်င္လည္း ဗ်စ္ဗ်စ္ပါေအာင္ ဆြဲႏုတ္ၾကျပီး) အစစအရာရာတြင္ တည္ျငိမ္ခန္႕ညားေသာ သခင့္ဣေျႏၵ ျဖင့္ ရန္သူကပင္ ရိုေသေလးစားလာေလာက္ေအာင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ရွိၾကရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ဤေနရာတြင္ ကြၽန္စိတ္ အလြန္ဖိစီးေနေသာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက တို႔ဗမာအစည္းအရုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သခင္ေခၚၾကျခင္းမွာ ဝင့္ဝါျခင္းေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ပကာသနလိုလားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကဘူးသည္။ သို႕ေသာ္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သမၼာက်မ္းစာဟု ဆိုအပ္ေသာ တို႔ဗမာသီခ်င္းက "သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၊ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ"ဟု အတိအလင္းဆိုသျဖင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူတို႔က သခင္အမည္ခံၾကျခင္းမွာ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ခြဲ၍ သခင္အမည္ခံၾကျခင္း မဟုတ္၊ ဗမာတမ်ိဳးလုံးကိုပါ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာဟု ဆိုထားသျဖင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ အာသီသမွ လူတစုကိုသာ သခင္ဇာတ္သြင္းဘို႔မဟုတ္၊ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္လတ္လတ္ ဗမာမွန္သမွ် အကုန္လုံး သခင္ဇာတ္သြင္းဘို႔ ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထိုအထဲတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ဘဝအဆက္ဆက္က ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ကြၽန္ပါရမီေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သခင္အေခၚခံထိုက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔နာမည္ေရွ႕က သခင္တပ္၍ ေခၚလိုက္လွ်င္ သူတို႔သည္ မတန္မရာျပဳမိသည့္အတြက္ ဝမ္းက်ေသၾကလိမ့္မည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသူမ်ား ပါၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရေပလိမ့္မည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက "မိုးေအာက္ေျမျပင္မွာ အထက္တန္းစိတ္နဲ့ စာမရီေသြး တို႔ဗမာ"ဟု ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဗမာေတြဟာ အသက္သာ အေသခံခ်င္ ခံမည္။ အေမႊးတေခ်ာင္း အကြၽတ္မခံဘူး ဆိုသည့္ စာမရီငွက္မ်ားလို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ရွိၾကျပီး၊ ကမ႓ာေပၚမွာ သူတို႔ထက္သာေသာ သူမ်ားရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ မျပဳၾကဘူးဟု ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက ဆိုျပန္သည္။ " ကမ႓ာမေၾက၊ ဗမာတေတြ၊ ဒါတို႔ေျပ ဒါတို႔ေျမ ဒါငါတို႔ေျပ၊  ဒါတို႔ေျပ ဒါတို႔ေျမ ဒါငါတို႔ေျပ၊ တို႔ဗမာ တို႔ဗမာေျပကို တိုင္းရင္းသား အကုန္အစင္ တို႔ေျပလို႔  မွတ္ထင္ တို႔ဝတၱရားပင္ တို႔ဗမာခင္ " ၊ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ယူဇနာ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထုရွိတဲ့ ဤကမ႓ာေျမၾကီးဟာ ေၾကပ်က္မသြားသမွ် ကာလပတ္လုံး ဗမာျပည္ဟာ ငါတို႔ပိုင္တဲ့ ျပည္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႕ တို႔ဗမာျပည္ကို ဗမာတိုင္းရင္းသား အကုန္လုံးက ေျမာက္ဖက္ ပူတာအိုက ေတာင္ဖက္ ဝိတိုရိယအငူအေရာက္၊ အေနာက္ဖက္ အိႏၵိယနယ္စပ္၊ အေရွ႕ဖက္ ယိုးဒယား၊ ကေမ႓ာဇ စသည့္ နယ္စပ္အေရာက္ ဗမာျပည္တဝွမ္းလုံးကို တို႔ျပည္တို႔ေျမ တို႔အိမ္တို႔ရြာလို႔  မွတ္ၾကရမည္။  တို႔ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံးကို ေသြးသားအရင္းအျခာလို ခ်စ္ခင္ၾကဘို႔တာဝန္မွာ ငါတို႔ရဲ့ အဓိကတာဝန္ၾကီးျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တခါ တို႔ဗမာသီခ်င္းက " အမ်ိဳးသားေရး ၾကိဳးပမ္းၾကပါ၊  တို႔ဗမာေဟ့  တို႔ဗမာ"လို႔  ဆိုျပန္သည္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ငါတို႔ဟာ ငါတို႔ အမ်ိဳးသားေတြ အကုန္လုံးရဲ့ အေရးကို အျမဲတန္း ၾကိဳးစားျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေပါ့ဆမေနၾကရဘူးဟု ျဖစ္သည္။

ျပီးေတာ့ တို႔ဗမာသီခ်င္းက " အေရွ႕က ေနဝန္းထြက္သည့္ ပမာပ၊ တို႔ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ၊ တို႔ဗမာေဟ့ တို႔ဗမာ"လို႕ ေရွ႕ေရးကို တင္ၾကိဳ၍ နိမိတ္ဖတ္လိုက္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေရာင္ျခည္တေထာင္ေဆာင္ေသာ ဘာဏုရာဇာမည္ေသာ ေနမင္းၾကီးသည္ နံနက္တိုင္း နံနက္တိုင္း အေရွ႕ဖက္မွ မပ်က္မကြက္ ဆက္ဆက္ၾကီး ထြက္လာသကဲ့သို႕ ငါတို႔ဗမာဟာလဲ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လုံးဝလြတ္လပ္ျပီး၊ တင့္တင့္တယ္တယ္ ထယ္ထယ္ဝါဝါႏွင့္ ေနႏိုင္ေသာေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မွာလည္း အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ပုဏၰားကို ေမးေနလွ်င္ ဆန္ကုန္႐ံုဘဲရွိမည္ဟု ျဖစ္သည္။ ( ထို႔ေနာက္ တို႔ဗမာသီခ်င္းက အဲသလို နိမိတ္ဖတ္ျပီး၍ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွ မျပည့္ခင္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္သည္  အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ျပီး၊ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႕ ေရာက္လာသည္။ )

ျပီးေတာ့  တို႔ဗမာသီခ်င္းက " ဗမာျပည္တဝွမ္းအကုန္ တို႔အိမ္မွတ္ပါ၊ တို႔ယာမွတ္ပါ၊ အဲဒါတို႔ဗမာ"လို႔   နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္သည္။ အဓိပၸါယ္က ငါတို႔ဟာ  အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႕ ငါတို႔ဟာ ကိုယ့္အိမ္မွ အိမ္မွတ္ ကိုယ့္ရြာမွ ရြာမွတ္ျပီး ခ်စ္တတ္ခင္တတ္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္စိတ္၊ ႏံုခ်ာစိတ္ကေလးေတြကို ပယ္ေဖ်ာက္ျပီး ဗမာျပည္တျပည္လုံးကို ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ရြာလို႔   မွတ္ျပီး ခ်စ္ၾကရ၊ ခင္ၾကရ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။ အဲဒါမွ ငါတို႔ဟာ   တို့ဗမာဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမည္ႏွင့္ ထိုက္တန္ၾကလိမ့္မည္ဟု ျဖစ္သည္။

တို႔ဗမာအစည္းအရုံးသမိုင္းစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment