19 Sept 2013

လူမ်ိဳးအမည္က ျမန္မာ [ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ ]

လူမ်ိဳးအမည္က ျမန္မာ
============

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႕  ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေသာ

လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္၏ အုတ္ျမစ္ခ် ေမာ္ကြန္းမိန့္ခြန္း စာသားမ်ားတြင္

မြန္၊ ျမန္မာ၊ရွမ္း အစရွိသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေရးထိုးထားသည္။ (ရန္ကုန္ျမိဳ့ ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၵဳလပန္းျခံရွိ လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္)


ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ပါလီမန္လြတ္ေတာ္ မိန့္ခြန္း စာသားမ်ားတြင္လည္း

မြန္၊ ျမန္မာ၊ရွမ္း အစရွိသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေရးထိုးထားသည္။


(ရန္ကုန္ျမိဳ့ ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၵဳလပန္းျခံရွိ လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္)

No comments:

Post a Comment